Výběr nevšedních vědeckých zajímavostí

Vědecké zajimavosti

Výběr toho nejlepšího z oblastí vědy.


Vědecké zajimavosti a teorie

Vznik života na Zemi

Publikováno

vznik života na zemi

Vědecký závěr, že život na Zemi vznikl náhodou je čistá spekulace. Kdyby měl názor na vznik života vzejít z vědeckých poznatků musel by takový závěr znít jinak.


Každý má svou představu o pravděpodobnosti, svou míru tolerance co možné je a kdy usoudíme, že něco už možné není ani kdyby čert na koze jezdil. Následující přirovnání, které Vám přiblíží o jak šílenou nahodilost by se jednalo může posoudit každý sám.

Malý kastrůlek naplněný pískem obsahuje asi jeden milión jednotlivých zrnek písku. Když by jsme takovým pískem naplnili celý náš vesmír, bylo by v něm asi 1096 zrnek písku.
Pravděpodobnost náhodného vzniku, života je 1 ku 10240 000 000. Přibližný počet atomů, ve vesmíru je asi 10164. Možnost, že vyhrajete ve sportce první cenu je 1 ku 136.


Tato čísla říkají, že počet kombinací pro vznik života náhodným sloučením, vhodných látek je mnohonásobně větší než počet základních částic námi viditelného vesmíru. Otázkou je tedy jestli je taková náhoda ještě přijatelná nebo se jedná něco naprosto nemožného.


Připustíme-li, že i taková náhoda je možná, měli bychom pak také brát na vědomí, že vše co dnes odkazujeme do říše sci-fi, jako jsou létající talíře, kouzelného dědečka a mnoho dalších je néjen možné, ale s vysokou pravděpodobností, také naprosto reálné.

  • Kategorie: věda
  • více... o vědě
  • Hodnocení 91%


DNA vědci našli otce všech mužů

Publikováno

otec všech mužů

Vědci podle vybraného vzorku DNA můžské populace na základě charakteristických mutací vypátrali, že celý genom vede pouze k jednomu jedinému muži, který žil cca před 60 tisíci lety v Africe a to přibližně v oblasti mezi Tanzánii a Etiopii.

Znamená to, že všichni lidé, kteří dnes žijí na planetě Zemi jsou vlastně příbuzní. Tyto mutace existují pouze v můžském genomu a v historii ženy tako pátrat nelze. Původně vědci neočekávali, že dospějí k jedinému muži, zvědavost kam až historie povede podnítil objev, že asi 5% lidstva jsou v přímé línii velkého čínského vládce Čingischána.

Obrázek vlevo ukazuje zevrubnou podobu onoho muže, která vznikla na základě zjištěných dat z DNA. Díváte se tedy na muže, jehož jistou charakteristickou část genu, nosí ve své DNA, dnes každý žíjící muž.

  • Kategorie: Historie
  • více... o historii
  • Hodnocení 99%


Archív zajímavostí