ikona zorazující i

Historické zajímavosti

Výběr zajímavých historických událostí


Události naší historie

Bible a její nesrovnalosti

Publikováno

kniha bible

Bible mimo jiné popisuje zajímavý okamžik kdy Kain potkal ženu a začal s ní plodit děti. Ovšem nikde není vysvětleno, jakou ženu to vlastně potkal. Protože o tom, že by Adam a Eva měli sestru se nikde nepíše a do té doby by podle bible krom Adama, Evy, Kaina a Abela neměl nikdo jiný existovat.

Takový rozpor jsem nemohl přehlídnout a text bible mne začal zajímat. Brzy, jsem našel několik dalších zajímavých textů o kterých co by vyrůstající v křesťanské rodině, jsem neměl tušení.

Například to, že Adam a Eva nebyly vyhnáni z ráje proto, že snědli jablko ze zakázaného stromu, ale bůh Hospodin je vyhnal protože, měl obavu aby Adam A Eva nezačali jíst také plody ze stromu života, při čemž by dosáhli nesmrtelnosti. Tím, že snědli jablko ze zakázaného stromu získali jen vědomosti bohů. Opět jsem také netušil, že bible se zmiňuje o několika bozích. Tím však výčet nekončí: dále je zajímavosti, že první lidé se dožívali až jednoho tisíce let. Ku příkladu Adam měl třetího syna Seta ve 130 letech, a samotný Adam umřel ve věku 930 let. Set syn Adamův zemřel když mu bylo 912 let.

Potopa světa, kterou seslal bůh měla příčinu v tom, že se bůh rozhněval, když synové boží chodily se ženami pozemskými. Také se nepamatuji, že by kdy někdo říkal jméno boha, ale z kontextu bible, jméno měl a jmenoval se Hospodin. Mé postřehy pocházejí z bible svaté podle posledního vydání kralického z roku 1613 a vydala je Česká biblická společnost v roce 1991.

  • Kategorie: Historie
  • Další: Historie
  • Hodnocení 88%


Víra jako špatný nástroj

Publikováno

znázornění víry

Moderní člověk se domnívá, že být věřící dnes už není IN. Jenže i tento názor je jen víra věřícího, že tomu tak opravdu je. Definice víry by se dala asi označit následovně: Věřit znamená nemít jistotu, že existuje prvek, který je předkládán jako vysvětlení na to čemu bychom rádi porozuměli.

Často slýchávám, že v existenci boha nevěří z důvodu, že boha nikdo neviděl a odpůrci argumentují, že elektřina také není vidět a přesto existuje.

Podle mého mínění i existence elektřiny je pouhá víra. Věříme, že v zásuvce je elektrický proud i když ho nemůžeme vidět. Celý háček je v tom, že když Vám elektriku takzvaně vypnou, dokud se o tom sami nepřesvědčíte budete stále věřit, že tam elektrický proud je. Vaše víra Vám nedovolí strčit do zástrčky ruku jen proto, že přišel dopis o vypnutí proudu ve Vašem bytě.

Přesto, že držíte v ruce právě přečtený dopis o odpojení Vás od elektrické sítě, první Vaše reakce bude zkusit zapnout světlo. V tu chvíli ve Vás zapracuje víra v zázrak co kdyby náhodou světlo i přes dopis bylo funkční. Vaše víra spadne až ve chvíli kdy se přesvědčíte, že opravdu nesvítí. Trochu si nyní pohraji s Vaší fantazii a představte si na malý okamžik, že elektřina funguje jinak než Vám bylo předloženo a dráty v zásuvce nevedou do elektrárny nýbrž jsou zapíchnuté jen tak v zemi a proud se vytváří sám. Jsem si jist, že takovou teorii odmítnete protože jste silně věřící v existenci elektrárny aniž by jste kdy jakoukoliv viděli natož aby Vám někdo ukázal postup jak se energie vyrábí. Mnohdy jediným důkazem je jen Vaše víra, že tomu tak skutečně je. Před chvílí jsem zmínil, že si pohraji s Vaší fantazii, ale stejně si můžu pohrát i ze zcela jasnými fakty.

Pravděpodobně jste již slyšeli, slovo Buddhismus. Mnozí Buddhismus zařadí jako nějaký další druh víry. Snad proto, že Buddhismus není žádná víra, jde jen o Buddhovo učení, které dokáže každého člověka něčemu naučit. Dokonce ani samotný Buddha nebyl žádný bůh jak se mnozí domnívají. Buddha byl člověk, který nashromáždil to nejlepší, co se do té doby lidé o životě naučily. Něco, jako manuál k životu člověka. Tento manuál nic nezakazuje, ani nic nenařizuje a už vůbec nikoho nenutí věřit, něčemu o čem se sám nemůže přesvědčit.

Přesto je Buddhismus mnohými považován za víru a proto se o Buddhismus nezajímají, nebo ještě hůře, nezajímají se proto, že to prostě není IN. Nástroj zvaný víra, nemá žádný zájem, aby se člověk něčemu naučil, ale aby člověk něčemu věřil. Buddhovo učení je velmi podobné tomu, jako když se ve škole učíte matematiku, aby jste si v dospělosti uměli spočítat například výplatu.

Stejně tak jako, nepochybujete o tom, že 1+1 jsou dvě, protože se kdykoliv můžete přesvědčit i Buddhovo učení Vás učí, jak žít a veškeré vědomosti si lze snadno skutečně ověřit. Nástroj víra a dnes i moderní doba, nás nutí věřit, že Buddhovo učení, je jen další nesmysl o, který se nemusíte zajímat. Bohužel takové tvrzení je stejné jako, říct, že člověk nemusí žít vůbec. Kdo chce opravdu vyřešit jakékoliv své problémy, neměl by spoléhat na to čemu musí věřit, aniž by se mohl přesvědčit, ale měl by se seznámit s Buddhovým učením. Teprve poté se rozhodnout jestli v takovém studiu bude pokračovat či nikoliv. Za sebe jen můžu říct, že nevědět nic o Buddhovo učení a žít život je stejně produktivní jako sex přes internet.

  • Kategorie: Historie
  • Další: Historie
  • Hodnocení 85%


Archív historických zajímavostí