logo i

Nevšední zajímavosti

Výběr informací, které se odlišují.


Názory, zprávy, návody

Třetí světová válka na dohled

Publikováno

Třetí světová válka na dohled

Švejkova-ni a hraboše-ní na vlastním písečku se stalo hitem dnešní doby. Když se na obzoru objeví nechutně drahé auto každý zpozorni a řidiče pokládá za boháče, který něco v životě dokázal. Obzvláště když to vypadá, že něco může kápnout i jemu.

Až tento okamžik pomine a nezáleží jestli něco kápne či nekápne začnete tohoto člověka nenávidět a závidět mu. Taková je povaha člověka. Právě zde začíná ta chvíle kdy si lidé začnou ukládat do podvědomí první polínka k rozhoření válečného konfliktu.

Není divu vždyť pozornému člověku dojde, že právě narazil na zloděje, protože tolika peněz legálně vydělat nelze.

Když poté přijde domů a ze schránky vypadne hromada složenek, které svou sumou přesahují měsíční rozpočet je rázem o další polínka vystaráno.

Pokud již přes navrstvenou hromadu polínek přestane vidět jaké potřeby mají ostatní lidé, začne vše pracovat ve prospěch konfliktu. Je to okamžik kdy začne popírat zdravý úsudek.

Člověk začne věřit tomu, že slabost je špatná i když je naprosto přirozená. Uvěří i tomu, že nesmí mít slitování s ostatními lidmi. Poškodit neznámého člověka se stane normou.

Zkrátka v této fázi uvěří všemu co bude pohodlné k zaplacení těch zatracených složenek.

Začne mít pocit, že svět ovládají peníze. Přes navrstvená polínka ztratí i pojem, že za nimi je lepši a bohatší svět než ten uvnitř. Když to půjde obklopí se bohatstvím, které bude ovšem omezeno jen na to co uvízlo uvnitř a připraví se o to co zůstalo venku. To vše udělá v nejlepší víře, kterou si zdůvodni velice rozumně.

V takové fázi už nebude vědět, že vesmír není tak chudý aby v něm peníze byli na vrcholu. To Pouze bohatí jsou tak omezeni a sází na to, že s penězi lehce svedou ostatní na svou stranu.

Koho svedou ten začne svou hradbu ještě více upevňovat a náznakům, že za polínky to může být lepší už nebude věřit. Bude sice mít tušení, že něco dělá špatně ale pak ho napadne spásné zdůvodnění jeho konání a tušení bude ten tam...

Na to pro jistotu ještě více upevní svou klec, protože začne věřit, že v tuto chvíli už nic lepšího získat nemůže. Jen toho musí uzurpovat co nejvíce.

Je třeba si uvědomit, že potřeby všech ostatních jsou stejné jako ty naše a když uspokojujeme naše potřeby nelze to dělat tak, že budeme upírat potřeby ostatních. Při ignorování tohoto pravidla už nepůjde jen o přikládání polínek ale rovnou celých kanystrů s benzínem.

Až někdo škrtne zápalkou rázem přijdeme o vše. Hlavně o mírovou možnost uspokojit své potřeby uvnitř postavené klece.

V této fázi už ani nepůjde bořit svou zeď z polínek.

Válka nabourá vše co lze dnes vykonávat relativně snadno. Klec tak dráze postavená se stane vězením. Švejkova-ni přestane pomáhat. Vlastni píseček na, kterém jsme si s oblibou hráli bude spíše na obtíž. Na to, že za polínky je svět neomezených možnosti si nikdo ani nevzpomene.

Není třeba nikomu nařizovat kolik polínek by měla jeho zeď mít ale každý by měl vědět jak vysokou cenu zaplatí, když se stavbou zdi začne. Většina moderních lidí takovou zeď má a já bych chtěl jen připomenout, že odebírání polínek ze zdi nic nestojí. Dráha je pouze stavba.

Na otázku jestli opravdu stačí tak málo? Odpovím ano, protože tomu věřím a i kdyby ne jen hlupák by si mohl myslet, že válka bude snadnější.

Jen ten kdo nestaví svou zeď může získat to o čem ani neví, že existuje. Jen tehdy lze poznat jak nechutně bohatý je vesmír.

Toto bohatství vesmíru není určeno nějakým bohům ale čeká na lidi, kteří si pro něj přijdou.

  • Kategorie: Názory
  • Informace: 80%
  • Hodnocení 92%Papírové hodiny

Publikováno

papírové hodiny

Hodiny z papíru. Níže si stáhněte zabalený zip soubor, který slouží jako šablona pro tisk a zároveň jako návod. Rozbalte stažený soubor: papirove-hodiny.zip a vytisknete všechny soubory s koncovkou png.
Kancelářský papír není vhodný a použijte hrubší typ papíru například výkresový papír. Příliš silný papír také není vhodný, protože by se Vám špatně ohýbal.
Rozhodně nepředpokládejte, že hodiny sestavite za den. Vyřezávejte a sestavujte jednotlivé části hodin pečlivě. Každá nepřesnost by se Vám později vymstila. Papírové hodiny jsem osobně sestavil a mohu říct, že opravdu fungují, ale moc velkou přesnost nečekejte.


Stavební pojidla a jejich vylepšení

Publikováno

stavební malta

Stavební malta

je odolnější když, do stavební malty přidáte přesně 3% vařené rýže. Návod pochází od stavitelů velké Čínské zdi.

Beton:

, který by byl lepkavý a dobře se nanášel i na rovné zdi, docílíte přidáním cca 5% šamotové hmoty. Přidáním 10% a více Vám bude beton držet i na stropě. Nijak se tím neovlivní celková odolnost betonu, spíše naopak ještě se odolnost zvýší. Při opravě krbu přidejte do betonu 50% šamotové hmoty (nepřidávejte vodní sklo!)

Sádra:

Když potřebujete odolnější sádru, přidejte trochu lepidla Herkules nebo podobný typ lepidla ředitelný vodou.


Právní poradenství zdarma

Publikováno

paragrafy ve vodě

Potřebujete právní radu a marně hledáte informace v zákonech, které Vám po přečtení nic neřeknou?

Snadná pomoc: právnicí vědí, že není podstatné co píše zákon, ale jak si znění zákona vykládá soud. Jednoduše řečeno, že když potřebujete právní radu například: chcete omezit svého souseda ke vstupu na Váš pozemek, ale nejste si jisti jestli při tom neporušíte zákon. Místo čtením zákonů si vyhledejte jak v obdobném soudním sporu rozhodl konkrétní soud. Na internetu se dají najít všechny možné právní spory a rozhodnutí soudu v těchto sporech. Stejnou informaci by Vám podal i právní zástupce, kterým by jste se nechali právně zastoupit. Tedy dobrá právní rada vychází ze znalosti zákonů, ale především ze znalosti jak si znění zákona vykládá soud.

  • Kategorie: Právní poradenství
  • Další: tipy a triky
  • Hodnocení 99%


Rady Pro hodináře

Publikováno

hodinkový strojek při opravě

Pohodlné zakalení jemných předmětů ocelových

Jemná dlátka, vrtáčky a závitníky (Schneidbohren) dokonale zakalíme, když tyto po náležitém zahřátí do bílé cibule (kuchyňské) zabodneme a až do vychladnutí v této ponecháme.

Stolek pracovní hodináře

Pracovati na mramorové plotně neb na silném zrcadlovém skle, pod které se položí bílý papír, jest pro hodináře velmi pohodlné, hlavně z té příčiny, že má stolek pracovní neustále čistý. Malé předměty, s kterými při malé práci má ponejvíce co činiti, je viděti snadně, aniž by se zrak napínal. Jemné práce, jako hledání vhodných kaménků s dírkami, vlásků a pod. se lehce konají.

Upevňování číselníků hodinek

Stává se velmi často, zvláště u nových hodinek levnějšího druhu, že číselníky bývají špatně upevněny, buď jsou nožičky příliš krátké nebo tenké. Dá se tomu docela snadno odpomoci, kdyby i nožička u číselníku byla velmi krátká, aniž by na vzezření stroje hodinek to škodilo. Spiluje se chybná nožička asi o 1 1/2 mm, jakož i síla její as na polovičku; vyvrtá se do kousku měděného drátu přiměřené tloušťky díra též 1 1/2 mm hluboká a na onu tupou nožičku cínem se přiletuje. Takto připevněná nožička může se bez nebezpečí poněkud na stranu, je-li třeba, ohnouti a když drát přiměřeně silný je i ze strany dle potřeby připilovati, čímž docílí se, že číselník dobře se upevní, aniž by to vyžadovalo mnoho práce.

Emailové číselníky opraviti

Tmel tento se připravuje takto: Rozehřeje se v malé plechové nádobce jistá část bílého vosku, do něhož po dostatečném rozehřátí přiměšuje znenáhla dobře utřená zinková běloba tak dlouho, až směs náležité bělosti a měkkosti dosáhne. Jakmile do té míry vychladne, že jí do vyplnění porušeného, před tím nahřátého místa nanésti lze, otře se rovným a hladkým předmětem, by přebývající směs se odstranila. Bylo-li vše dobře provedeno, není porušené místo k rozeznání. Pro častější potřebu možno směs v zalitém kornoutě na dále uschovati.

Předběžné vyzkoumání kotvových neb válcových hodin

Každé stupňové neb válcové kolo má 15 zubů, pastorek (Treib) u kol těchto musí býti 10. dělitelný počtu zubů kola vteřinového. Otočí-li se tedy vteřinové kolo jednou za minutu, otočí se stupňové neb válcové kolo 10krát; tedy musí dát každé hodiny za minutu 150 ran (totiž 15 zubů X 10; odpadnutí jednoho zubu jedna rána). Chceme-li tedy vyzkoušeti hodiny, předložíme si již vyzkoušené hodinky s vteřinovou ručičkou před sebe. Se vteřinami na číselníku naznačenými začne se počítati u hodinek nevyzkoušených, k uchu přiložených, každá rána (odpadnutí zubu) jedna až 150. Shoduje-li se poslední číslo s místem na číselníku, odkud jsme začali počítati u hodinek přesně jdoucích, půjdou hodinky dobře (vyjímaje nějakou minutu za 24 hodin). Dají-li však hodinky jen o jednu ránu více, půjdou hodinky za 24 hodin o 9,6 min. napřed, totiž : 1 rána za minutu, za hodinu 60 ran, za 24 hodin 60X24=1440r. děleno 150 rovná se 9,6 minut.

Jak se nejlehčeji vybéře vlásek do hodinek, aby se nemusel mnohokrát ubírati

Vlásek se vybéře přiměřený k velikosti a tíži setrvačníku. Průměr vlásku má míti poloměr setrvačníku a při tom nemá míti přes 11 ale také ne méně než 8 kruhů. Při více než 11 kruzích mohl by při pohybech setrvačníka o sebe se dotýkati a při méně než 8 kruzích pohyb by se mohl zdržovati, z toho je patrno, že vlásek nemá býti ani silný, ani slabý, aby předepsaný počet kruhů se obdržel. Vyhledání náležitého vlásku se tedy nejlépe vykoná takto: Prostřední konec vlásku se zavěsí na váleček neb na setrvačník a pincetou se zevní konec vlásku pevně zadrží (zvedne) a tak se odváží, čili se jeho tažná síla zkouší. Zkušenost učí, že je-li výška kužele, který vlásek při vážení tomto činí, 1 1/2 krát větší než jeho průměr, že dostatečně je silný.

  • Kategorie: opravy hodinek
  • více... o hodinkách
  • Hodnocení 99%


Archív zajímavostí